Garanti

Garantiperiod: Två år från inköpsdatum. Denna garanti täcker tillverkningsfel på själva klockan (rörliga delar, boett, krona och kristall). Andra delar än ovanstående omfattas inte av denna garanti. För att få ersättning som omfattas av denna garanti, använd vårt kontaktformulär på sidan “kontakta oss”. I e-postmeddelandet måste du ange ditt namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av problemet. Slutligen, skriv “reklamation” som ämne för e-post eller brev.

Observera att reparationer / byte kommer att debiteras i följande fall, även under garantitiden:

– Fel eller skada som orsakats av felaktigt användande eller slarv (stötar, bucklor, krossad kristall, etc.).
– Fel eller skada orsakad av obehörig reparation eller modifiering.
– Fel eller skada orsakad av brand eller vatten, eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning.
– Estetiska förändringar som uppstår vid normal slitage och ålder (mindre repor etc. på fodral och / eller kristall, förändring av färgen på armbandet och pläterringens skärning).
– Om återförsäljaren och inköpsdatumet inte anges på garantin, eller om denna information har skrivits om.
– Om garantin inte medföljer klockan.

Boetten, urtavlan, visare, kristall, klockarmbandet eller andra delar kan ersättas med ersättare om originaldelar inte är tillgängliga. Denna garanti garanterar att du kan få en gratis ersättning i enlighet med villkoren som anges här och inom den angivna tidsperioden, och ska inte begränsa någon laglig rätt hos kunden.